OFICIÁLNE: Barcelona sa rozhodla predať práva na názov Camp Nou

Zdieľať:

Vedenie FC Barcelona prijala prekvapivé a šokujúce rozhodnutie. Klub je aktuálne konfrontovaný s najväčšou zdravotnou, hospodárskou a ekonomickou krízou v histórii. Klub musí vynaložiť maximálne úsilie na zmiernenie dôsledkov tejto pandémie, ktoré ochromila planétu. V duchu hesla mes que un club sa vedenie FC Barcelona rozhodlo previesť práva na názov Camp Nou na sezónu 2020/2021 na nadáciu FC Barcelona a prostriedky získané z tohoto kroku použi na boj proti dôsledkom pandémie v Katalánsku a na celom svete.

FC Barcelona a Nadácia Barcelony, za ktorú je zodpovedný viceprezident Jordi Cardoner, považujú za potrebné aktivovať všetky dostupné prostriedky na boj s pandémiou. Nadácia sa dennodenne zaoberá zabezpečením vyrovnanejšej a lepšej spoločnosti a starostlivosti o deti v Katalánsku a na svete. V súčastnosti pomáha 1,6 miliónov deti a, aby tak mohla robiť aj naďalej, je potrebná rozsiahla investícia do boja s ekonomickými a spoločenskými dôsledkami koronavírusu.

Klub spolupracuje s mnohými inštitúciami, firmami a spoločnosťami s cieľom boja proti pandémii. Jedným z rozhodnutí bolo sprístupnenie klubových zariadení partnerom klubu na uloženie zdravotníckeho materiálu a ponúknutie programu pre deti, aby mohli udržiavať kontakt s učiteľmi. Barcelona tiež bojuje proti šikane a organizuje stretnutia chorých detí so športovcami.

Nadácia Barcelony v nadchádzajúcich týždňoch vyhlási verejnú súťaž s cieľom nájsť kupca na práva Camp Nou. Získané prostriedky budú použité na boj proti dôsledkom koronavírusu. Časť bude poukázaná na program týkajúcich sa koronavírusu v prípade samotného sponzora a zvyšok bude prerozdelený medzi iné projekty. Klub po prvý krát využije možnosť umiestniť meno sponzora v názve štadióna. Predtým sa to plánovalo v rámci projektu Espai Barca. Táto myšlienka je zlučiteľná s predchádzajúcimi plánmi klubu, ktoré socios akceptoval v referende ešte v roku 2014.

Projekty, na ktoré budú finančné prostriedky poukazané, vyberie výbor komisie, ktorú budú tvoriť: viceprezident Jordi Cardoner, viceprezident Oriol Tombas, generálna riaditeľka Nadácie Barcelony Maria Valles, prezident lekárskeho kolégia Jaume Pedrosa a šéf lekárskej služby klubu Ramon Canal.

Barcelona je klubom s najväčšími príjmami na svete, prvým, ktorý presiahol beriéru 1 miliardy dolárov, ale aj jej sa týkajú hospodárske dôsledky pandémie. Napriek tomu sa manažment domnieva, že je potrebné byť veľkorysým a solidárnym a myslieť na spoločné zisky a správať sa altruistický. Dohoda so spoonzorom bude musieť byť neskôr schválená aj na zhromaždení socios compromisarios.

Jordi Cardoner toto rozhodnutia komentoval nasledovné:
“Veľmi nás teší možnosť realizácie tejto iniciatívy, ktorú ponúka názov nášho štadióna inštitúciám, spoločnostiam a firmám, ktoré sa budú môcť zapojiť do boja proti koronavírusu. Ich príspevok bude poukázaný na projekty zamerané na skúmanie tejto choroby a elimináciu či odstránenie dôsledkov pandémie. Zatiaľ nevieme, aké budú veľké dôsledky pandémie, ale vieme, že na jej prekonanie bude potrebných veľa zdrojov. Je to globálna bezprecedentná kríza, a preto musíme s odvahou čeliť zodpovednosti, ktorú máme. Klub a Nadácia z tohoto dôvodu považujú za nevyhnutné aktivovať všetky dostupné prostriedky na boj proti koronavírusu a jeho dôsledkom. Je to súčasť nášho spôsobu fungovania a charakteru inštitúcie. Na tejto výzve sa musíme maximálne podieľať. Ak vďaka tomu budeme inšpiráciou pre ďalšie organizácie, možno vyvoláme vlnu nádeje pre milióny ľudí po celom svete, ktorí trpia z dôvodu tejto pandémie.”

zdroj www.fcbarcelona.com, www.fcbarca.com
foto www.klubfcbarcelona.sk

Peter
Sledujte ma